Why not Subscribe?

Relationships

Before you sign up to our blog, perhaps you want to read some of our recent posts below. We blog about everything from life insurance to the not so great financial burdens. When you sign up via email, you will be notified every time we publish another article on the site.

Inxoxo zama lobola

Isiko lokukhokha ilobolo lijwayelekile emhlabeni jikelele. Kuphela nje, kungenzeka ukuthi kwenziwa ngezindlela ezihlukile kwamanye amazwe. Emphakathini wanamuhla, ukulobola kuhlanganisa imindeni emibili, futhi kubonisa ukuthi umkhweyana

Read More »

Ama-Super-Mama Anakho Konke

Ukwakha ikusasa lakho kuwumsebenzi onzima futhi odinga isikhathi sakho kanye nesineke sakho. Kufanele ukwazi ukubekezela, kodwa uphinde ube nesibindi sokumelana nazo zonke izinselelo ongase ubhekane

Read More »

Why not subscribe?

What can you expect from us? We promise to keep content on this site relevant and useful so that you can make wise money choices.
Every time we knock out another great piece of “stay financially wise” content, we will send you a notification via email.

What does Stangen stand for?

At Stangen we are committed to providing responsible insurance for responsible people.

The Stangen team is committed to meeting the true modern life protection needs of our customers through our responsible insurance products and our thoughtful and attentive service. Your family are the people you care about. That’s why you take responsibility for them. Our team share that responsibility with you by giving you the tools you need to protect them.

Why not subscribe?

What can you expect from us? We promise to keep content on this site relevant and useful so that you can make wise money choices.
Every time we knock out another great piece of “stay financially wise” content, we will send you a notification via email.